Menu

English

Bywyd Gwyllt yn y Canolbarth

Bywyd gwyllt, afonydd, dyffrynnoedd, coetiroedd, dolydd a mynyddoedd - ar y safle hwn byddwch yn dod o hyd i wybodaeth i'ch helpu i gynllunio eich ymweliad i Ganolbarth Cymru ac i weld, astudio, archwilio a mwynhau'r cefn gwlad ysblennydd hwn.

Mae Canolbarth Cymru Naturiol yn gr┼Áp o fusnesau twristiaeth o'r un anian sydd â diddordeb mewn hyrwyddo a gwarchod bioamrywiaeth a harddwch naturiol ein hardal leol, yn ogystal â lles economaidd y cymunedau yma. I gael gwybod mwy am ein haelodau ewch i cliciwch yma.

Rydym yn gwerthfawrogi natur arbennig ein hardal ac yn gweithio gyda chyrff cadwraeth er mwyn i ni i gyd ddysgu mwy am y byd naturiol a'i fwynhau a bod yn obeithiol bod bywyd gwyllt a chynefinoedd Canolbarth Cymru yn cael eu cadw a'u gwella er budd pawb yn y dyfodol..

Yma yng Nghanolbarth Cymru gallwch wylio Eog yn neidio a gweld Trochwyr, Glas y Dorlan, Pibyddion Cyffredin, Dyfrgwn a Lamprai'r Môr yn ein hafonydd.

Yma yng Nghanolbarth Cymru gallwch fwyta llus gwyllt ar y mynyddoedd a Mafon Cochion o'r gwrychoedd yn yr haf a chwilio am fadarch Ceps a ffyngau Chanterelle yn yr hydref.

 

Y Deg Uchaf o Bethau i'w Gweld

 


Am Ganolbarth Cymru

Begwns.jpg

Canfyddwch fwy am y rhan hardd a heddychlon hon o Gymru lle mae cymaint o fywyd gwyllt.. DARLLENWCH FWY

Bywyd Gwyllt

Northern Eggar Moth.jpg

Cymaint o anifeiliaid a phlanhigion gwyllt diddorol... DARLLENWCH FWY

Lleoedd i aros

Home_Stay_at_Lledgwial.jpg

Dewch i weld ein tirwedd godidog a'n bywyd gwyllt drosoch chi eich hun ... dewch o hyd i lefydd hyfryd i aros yn y canolbarth   DARLLENWCH FWY

Mae cymaint i'w wneud!

Craig Goch, Elan Valley

Beth bynnag y byddwch yn hoffi ei wneud yn yr awyr agored, a sut bynnag y byddwch yn dewis cyrraedd yno, mae yna weithgareddau i bawb yma

Email Address.:

naturalmidwales@gmail.com

     

Social Network:

facebook twitter linkedin